Openbare instellingen in België

De openbare besturen informeren u

Het is geen geheim: België is een klein maar complex land. Ons koninkrijkje telt drie officiële talen, drie gemeenschappen, drie regio’s, tien provincies en 589 gemeenten.

Al die entiteiten worden geregeld door besturen. Zo bestaan er in ons land algemene openbare besturen, een federale overheid, gemeenschaps- en regionale overheden, provinciale overheden en tot slot ook nog gemeentebesturen.

Werkgevers en vakbonden

Op de arbeidsmarkt waken organisaties over de rechten en plichten van elke werknemer. Bedienden en arbeiders doen beroep op een vakbond. Werkgevers nemen op hun beurt werkgevers- en beroepsorganisaties onder de arm.

Post, politie en waterleveranciers

Openbare instellingen zijn nuttig in het dagelijkse leven. Zo contacteert u voor uw woning onvermijdelijk een waterleverancier. Voor minder dringende zaken kunnen postkantoren en de federale of lokale politie u helpen.

Overtreedt u de wet, dan kan de politie u arresteren. Afhankelijk van de ernst van uw overtreding moet u dan misschien wel verschijnen voor een gerechtshof of rechtbank.

Instellingen voor jeugd- en gezinszorg

Een kind zonder familie wordt opgevangen in een weeshuis. Later kan hij als adolescent – of hij nu in een pleeggezin woont of niet – de hulp inroepen van een instelling voor jeugdzorg, ongeacht zijn behoeften.

Zijn er problemen in uw gezin? Contacteer dan gerust gezinszorg of het OCMW. Denk er ook aan uw gezin te beschermen. Schrijf u in bij een ziekenfonds om te genieten van de voordelen van de sociale zekerheid, zoals de terugbetaling van uw medische kosten.

Wat te doen bij een overlijden?

Als een van uw naasten overlijdt, neem dan contact op met een begrafenisondernemer om de begrafenis te regelen. Vergeet ook niet een begraafplaats te kiezen in functie van uw godsdienst.

Ook voor uw overleden huisdier bestaat er trouwens een begraafplaats en crematorium voor dieren.